Reč

Blogdan

blogdan
S obzirom da živimo u vremenu sveopšte cenzure, kako direktne tako i indirektne, mislim da su blogovi i socijalne mreže postali jedini bastioni odbrane slobodnog mišljenja. Nastavak