Coolcooltura je portal koji vam nudi sadržaje koje ne možete naći u komercijalnim medijima. Sve ono što nije mainstream a predstavlja ideju, izbor ili čak profesiju a daće vam podstrek da izrazite i nađete sebe.